top of page
  • Writer's picturePatswitch Jaritngarm

Featured on BrandThinkBiz.com

Updated: Apr 22, 2020


EveryThink: Interview 'ภัสวิชญ์ จริตงาม'ก้าวสู่ระดับโลกด้วย CG

"สิ่งที่สุดยอดที่สุดในการทำงานของก็คือการที่เราได้เห็นผลงานของเราไปโลดแล่นอยู่บนจอภาพยนตร์ มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ เลยครับ มันคุ้มค่ามากๆ กับเวลาที่เราทุ่มเทกันไปมากกว่าครึ่งปีต่อเรื่อง"

"ผมคิดว่างานที่ไทยยังไปได้อีกครับถ้าเปรียบเทียบกับในอดีต เรามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ย่ำอยู่กับที่ เรามีการใส่ CG งานเพิ่มมากขึ้น แม้อาจจะยังไม่เนียนมากแต่มันก็คือการพัฒนา สิ่งที่ยังแตกต่างกับงานของที่นี่ อาจจะเป็นในส่วนของ detail และรายละเอียดยิบย่อยที่อาจจะยังมีไม่ถึง หรือยังไม่สามารถสู้ได้ "

อ่านบทสัมภาษณ์เต็มได้ที่ BrandThink

BrandThink คือ คลังความคิดทางธุรกิจ (Biz-Entertaining Platform) ที่พัฒนาและสร้างสรรค์ผ่านทางออนไลน์ ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาต่างๆด้วยภาพ (Visual Content) เป็นหลัก ทั้ง บทความ, ข่าวสาร, คลิปวิดีโอ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การตลาด โดยสมาชิกสามารถสร้างพื้นที่ของตนเอง (Online Personal Space) เพื่อเก็บรวมเรื่องราวและเนื้อหาที่ตนเองสนใจ และสามารถแชร์เรื่องราวให้กับผู้อื่นได้ อีกทั้งสามารถแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดต่อเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดความคิดทางธุรกิจ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริง BrandThink เกิดจากความคิดริเริ่มร่วมกันของ ธนเดช กุลปิติวัน, พิชัย ศิริจันทนันท์ กลุ่มผู้ก่อตั้งนิตยสารแบรนด์เอจและนิตยสารในเครือ ธนกฤษ ซิมตระกูล ที่ปรึกษากองบรรณาธิการนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับ เอกลักญ กรรณศรณ์ ผู้กำกับโฆษณาและเจ้าของบริษัทเดอโฟร์ จำกัด จากความแข็งแกร่งของ BrandAge หนึ่งในผู้นำนิตยสารทางธุรกิจอันดับต้นของประเทศ เสมือนคลังความรู้และเนื้อหาด้านการสร้างแบรนด์, กลยุทธ์ทางการตลาด และการทำธุรกิจ ที่นำเสนอสาระต่างๆ มานานกว่า 16 ปี ผสมผสานกับความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม ภายใต้การผลิตของบริษัท DIR4SE บริษัทในเครือของ DIR4 ซึ่งสะสมประสบการณ์ในการเล่าเรื่องผ่านภาพ ด้วยผลงานด้าน โฆษณา รายการโทรทัศน์และภาพเคลื่อนไหว มาอย่างยาวนาน ร่วมกันพัฒนาและสร้างความคิดสู่ผลลัพธ์ในการนำเสนอเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แปลกใหม่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด นอกจากนี้ BrandThink ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายวงการ ซึ่งความร่วมมืออันทรงพลังและสอดประสานกันดังกล่าวนี้ จะช่วยผลักดันให้ BrandThink บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความคิดเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคม และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในที่สุด


150 views

Recent Posts

See All
Profile_Round.png

News & Update

bottom of page